Hướng dẫn tạo và xóa Thành Viên

Ở mục Menu Admin ta sẽ chọn Members -> Add New sẽ hiện ra được một Giao Diện mới

  1. Tên đầy đủ
  2. Thông Tin của thành viên đó
  3. 4 và 5. là Họ và Tên, giới tính .

Xong thì bấm Đăng Bài Viết.

 

Untitled

Còn muốn xóa hoặc chỉnh sửa thì ta sẽ bấm vô Member sẽ hiện ra giao diện như hình dưới . Sau đó ta sẽ có thể chọn Chỉnh Sửa hoặc Thùng Rác ( Xóa) thành viên đó.

Untitled