Hướng dẫn thay đổi thông tin liên hệ ở footer

Ở mục Menu Giao Diện Admin -> Click vô “Giao Diện” -> Click vô Mục “Widget” sau đó sẽ hiện ra một giao diện mới

Sau đó nhìn sang bên phải thì ta sẽ thấy Footer Widget 1 ( click vô ) -> Sau đó click vô Icon ” Mũi Tên” như hình lúc đó sẽ hiện ra được bảng Thông Tin Liên Hệ ở Footer . Ta chỉnh sữa xong thì bấm Button Lưu Thay Đổi là xong.

Untitled